หมวดหมู่: จัดสวน

จัดสวน

จัดสวน แบบสวนบาหลี มีลักษณะโดย พื้นฐานเหมือนกับสวนเมืองร้อน โดยทั่วไป กล่าวคือ ลักษณะพันธุ์ไม้ ที่ใช้เป็นพันธุ์ไม้ ในตระกูลใกล้เคียงกับ พันธุ์ไม้ ที่ใช้ใน สวนเมืองร้อน แต่งสวนบ้าน

จัดสวน แบบสวนบาหลี ตกแต่งสวนหลังบ้าน ให้มีความโดดเด่น ไม่ซ้ำใคร

 

เฮลิโคเนีย

เช่น ชบา กล้วยประดับ เฮลิโคเนีย พลับพลึง ลั่นทม โกสน เฟินชนิดต่างๆ ไผ่ ปาล์ม และไม้น้ำต่าง ๆ กก บัว คล้าน้ำ เนื่องด้วย ชาวบาหลี มีความเชื่อว่า ต้นไม้และพืชพันธุ์ต่าง ๆ มีชีวิตและวิญญาณ ส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้จึงมักถูกนำมาใช้ทั้งเพื่อเป็น ยารักษาโรค และเพื่อใช้ในงาน พิธีกรรมต่าง ๆ

เนื่องจากบรรยากาศของ วิถีชีวิตแบบบาหลี เกี่ยวพันกับความเชื่อ ทางศาสนา และวิถีชีวิตประจำวัน อยู่มาก ประติมากรรมรูปสลักต่าง ๆ ทั้งรูปคน สัตว์ อมนุษย์ จึงถูกนำมา จัดประดับ Cheap Villas in Phuket

เพื่อให้เกิด บรรยากาศเกี่ยวพันกับ บ้านเดี่ยว การดำเนินชีวิต ของชาวบาหลี ไม้ที่นำมาใช้ใน งานประติมากรรม มีการแบ่งประเภทเป็นหลายประเภท

โดยแบ่งตามคุณสมบัติสำคัญ ได้แก่ ความสวยงาม ความศักดิ์สิทธิ์ ความแข็งแรงคงทน และ ความอ่อนของเนื้อไม้สำหรับใช้ใน การแกะสลัก อาทิ ไม้ขนุน นิยมนำมาทำศาลสักการะ หน้ากาก และของใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ

มีการใช้ส่วนประกอบ ทางสถาปัตยกรรม อาทิ ซุ้มประตู กำแพง เป็นบริเวณแบ่งสัดส่วนใน สวนไม้ไผ่ เป็นวัสดุสำคัญที่นิยมใช้ใน การก่อสร้าง หลังคาของอาคาร พื้นถิ่นนิยมมุงด้วยกก Sale Villas Phuket (RU)

ศาสนสถาน

โดยเฉพาะต้นอลัง – อลัง เป็นชนิดที่นิยมใช้กับ ศาสนสถานต่าง ๆ ลักษณะอย่างหนึ่งของสวนบาหลี คือ การใช้สระน้ำ คูน้ำ ให้เป็น เครื่องสะท้อนภาพต่าง ๆ ที่ปรากฏในสวน สวนน้ำในบาหลี นิยมทำเป็นบ่อรูปทรง สี่เหลี่ยม ค่อนข้างตื้น และปลูกไม้น้ำ ชนิดต่าง ๆ

ความเชื่อ ทางศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายเริ่ม เข้ามาใน เกาะบาหลี ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 11 ความเชื่อตาม ตำนาน โบราณ ของบาหลี โลกถูกสร้างขึ้นจากความว่าง ( Divine Nothingness ) Sale Villas Phuket (RU)

โดยมีเทพ สำคัญสุดผู้สร้าง สปา ยอดนิยมในภูเก็ต คือ ซาง ฮยัง วินธิ ซึ่งเป็น ผู้สร้างเทพเจ้าองค์อื่น ๆ ขึ้นมาปกปักรักษา เป็นเหล่าเทพผู้สร้าง แผ่นดิน ผืนน้ำ ท้องฟ้า พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดวงดาว เมฆ ดาวเคราะห์ ตามทิศทางต่าง ๆ

โดยปกติแล้วการวางทิศทางของอาคารต่างๆ ในบาหลี จะวางโดยยึดกับ ทิศหลักทั้งสี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัด บ้าน หรือลานกิจกรรม จะถูกจัดให้ หันสู่ทิศเหนือ ซึ่งถือเป็น ทิศศักดิ์สิทธิ์ ส่วนทาง ทิศตะวันออก ของบริเวณบ้าน มุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือ

แบบสวนบาหลี

แบบสวนบาหลี จะเป็นที่ตั้งแท่น บูชาบรรพบุรุษ ด้วยถือเป็นทิศที่มีคุณที่สุด ทิศหัวนอนจะหันไปด้านเหนือ ส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้ ใช้เป็นทิศที่ตั้ง ห้องครัว และสิ่งปฏิกูล ชาวบาหลี เชื่อว่า มีวิญญาณปกปักษ์รักษา ในทุกสถานที่ ธารน้ำ เหว หาดทราย ชายฝั่ง และป่าทึบ

บริเวณ ที่รกร้าง และรกชัฏ เป็นที่สถิตของบรรดา สิ่งมีอำนาจเหนือ ธรรมชาติ ชาวบาหลีเชื่อว่า สิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ไม่ได้อยู่ในน้ำ แต่จะมาจากอีกฝั่ง ของผืนน้ำ Villas Phuket

ซึ่งทั้งนี้อาจ เป็นด้วย ความกว้างของทะเล ที่ดูกว้างใหญ่ไพศาล หรือ อาจเป็นด้วย สายน้ำทั้งหมด บน เกาะบาหลี พัดพาสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงทะเล ทั้งนี้ ลักษณะสำคัญของ สวนแบบบาหลี คือ ควรมี ความร่มครื้มด้วย ไม้เมืองร้อน ที่พบในพื้นถิ่น มีสิ่งประดับที่ สะท้อนอารมณ์ แบบบาหลี และแสดง วิถีชีวิต ของชาวบาหลี

พื้นฐานและบรรยากาศของแบบสวนบาหลี คือ

เครื่องหอม

แบบสวนบาหลี

เนื่องจากต้นแบบ ของสวนมาจากพื้นที่ ที่อยู่ในบริเวณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีกรรม ภายในสวนจึงต้องมีกลิ่นหอม ของเครื่องหอม ไม่ว่าจากดอกไม้ หรือน้ำมันหอม เช่นน้ำมันจันทน์ ที่หอมฟุ้งตลบอบอวล ไปทั้งสวน จะช่วยให้บรรยากาศ ดูลึกลับ มีมนต์ขลัง

วัตถุประดับสวน

ความแจ่มจรัส บ้านเดี่ยว ของสวนบาหลี มีองค์ประกอบมาจากวัตถุ ที่นำมาประกอบ การจัดสวน ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้น ประติมากรรม หรือหินแกะเป็นซุ้มประตู ล้วนเป็นสิ่งจำเป็น

แม้ของง่าย ๆ ราคาถูก เช่นร่มขนาดใหญ่ สีสดใสที่ใช้ปักริมสระน้ำ ก็ช่วยเน้นความงาม ของต้นไม้ เฉดสีเขียวให้เด่น ขึ้นมาได้ สิ่งสำคัญ คือ การนำทั้งของเก่า และของใหม่ มาจัดวางร่วมกัน ได้อย่างไม่น่าเกลียด ให้ดูกลมกลืน

แบบสวนบาหลี

บ่อน้ำ ของบาหลี ต้องใช้หินสกัด เป็นแท่ง ๆ ประเภทศิลาแลง แต่นักจัดสวนปัจจบัน ของไทยนิยมใช้ ไฟเบอร์หล่อ เป็นบ่อน้ำแทน คุณภาพใช้แทนกัน ได้โดยไม่น่าเกลียด วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

สิ่งที่ดีของบ่อน้ำ แบบบาหลี คือไม่ต้องลงทุน ทำบ่อให้ลึก ความลึกเพียง 30-50 เซ็นติเมตร ก็ใช้ได้แล้ว เมื่อบ่อไม่ลึก ก็อาจไม่จำเป็น ต้องใช้ที่กว้าง ถ้าบ้านแคบอาจใช้ผนัง ริมกำแพงด้านหนึ่งด้านใด สร้างบ่อน้ำขนาดเล็กนี้ขึ้นมาได้

ชาวบาหลี ได้ชื่อว่ามีฝีมือ ในการเป็นช่าง งานศิลปะแกะสลัก มีมากมาก ลักษณะ ของศิลปะ จะอิง กับศาสนา การนำศิลปกรรมมา ประดับสวนบาหลี ต้องเข้าใจงาน Villas Phuket ประติมากรรม ของอินโดนีเซีย ว่าจะต้องมี ศิลปะอินเดีย เป็นหลักใหญ่

ประติมากรรม ของสวนบาหลี มีตั้งแต่การสร้างซุ้มประตู รูปจำหลักปางต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า เช่น พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระวัชรปาณีโพธิสัตว์ และรูปสลักตำนานโบราณ ที่เกี่ยวกับเทวดา ยักษ์ ต่าง ๆ ตามอารยธรรมอินเดีย

ต้นไม้

แม้ ต้นไทรจะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของอินโดนีเซีย เป็นต้นไม้ที่นำไปเป็นสัญญาลักษณ์ส่วนหนึ่งของตราแผ่นดิน แต่ต้นไทรเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ไม่เหมาะนำมาปลูก ในพื้นที่ขนาดเล็ก

แบบสวนบาหลี

หลักการนำต้นไม้ มาปลูกในสวนบาหลีต้องเน้นความเขียวและความชุ่มช่ำเพื่อให้ได้บรรยากาศของป่าฝน ไม้ประเภทเฮลิโคเนีย กกหรือคล้าน้ำ อันเป็นไม้ที่เป็นกอ เป็นกลุ่ม จะช่วยให้สวนมีความสดชื่น

ส่วนเฟิร์นจะช่วยให้สวนริมสระมีความเขียวที่หลากหลาย ถ้าอยากให้มีสีสรร ของดอกไม้ สวนบาหลีนิยมใช้ลั่นทม ปลูกแค่ต้นเดียว พอให้มีร่มเงาตามธรรมชาติริมบ่อ การมีร่มเงาช่วยไม่ให้ตะใคร้น้ำที่ชอบแสงแดดเติบโตเร็ว

แสง

สวนบาหลีต้องมีไฟตอนกลางคืนส่องเน้นบางจุด ให้รู้สึกเหมือนเป็นบริเวณประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์

แบบสวนบาหลี

แสงไฟ มีส่วนสำคัญที่ทำให้สวนยามค่ำคืนดูสวยงามนวลตา ขายวิลล่าภูเก็ต ไม่น่ากลัว ควรตั้ง  โคมไฟหินทราย โคมไฟระย้า โคมไฟหัวเสา โดยตั้งโคมไฟให้สูงกว่าระดับพื้นดินอย่างน้อย 10 – 15 ซม. หรืออาจใช้แสงเทียน โป๊ะไฟ ตะเกียง เพิ่มเติมด้วยเสียงเพลงบรรเลงขับกล่อมเบาๆ และกลิ่นหอมอวลของธูปสมุนไพร ช่วยสร้างบรรยากาศและกลิ่นอายที่ผ่อนคลายให้ครบอายตนะ (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส)


อ่านข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเพิ่มเติม : รีโนเวทบ้าน แต่งบ้าน บ้านและสวน บ้านแฝด ซื้อบ้าน แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA , บ้านจัดสรร PHUKET VILLA ,POOL VILLA PHUKET , Cheap Villas in Phuket , Sale Villas Phuket (RU) ,จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต , Villas in Pasak , SALE VILLA

ที่เที่ยวลพบุรี เมืองที่ไม่ได้มีแค่ลิงจั๊กๆ แต่ไปแล้วตกหลุมรักจริงๆ

ที่เที่ยวลพบุรี ตอนนี้จังหวัดลพบุรี ได้รับความพึงพอใจจากนักเดินทางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะ มีสิ่งที่น่าดึงดูดมาก มีที่เที่ยวทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ

Read More

จัดสวนหน้าบ้านเรียกทรัพย์

จัดสวนหน้าบ้านเรียกทรัพย์ อีกเรื่องหนึ่งที่เจ้าของบ้านผู้คนจำนวนมาก ให้ความเอาใจใส่ เพราะว่าถ้าหากจะเปรียบเทียบบ้านเป็นคนแล้ว รอบๆหน้าบ้านก็เปรียบได้ดั่งบริเวณใบหน้า ที่แม้บริเวณใบหน้าสวย ผ่องใส ปลาบปลื้ม ซาบซึ้งใจต่อผู้พบเจอก็ย่อมยั่วยวนใจแต่สิ่งดีๆเข้ามาหา

Read More

จัดสวนญี่ปุ่นในคอนโด

จัดสวนญี่ปุ่นในคอนโด เพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดสวนญี่ปุ่นใ…

Read More

ปลูกต้นไม้ในบ้านอะไรดี

ปลูกต้นไม้ในบ้านอะไรดี ให้เข้ากับสไตล์เรา ปลูกต้นไม้ในบ…

Read More

จัดสวนในบ้านจัดสรร

จัดสวนในบ้านจัดสรร สวยมีสไตล์ จัดสวนในบ้านจัดสรร โดยได้…

Read More

ออกแบบสวนข้างบ้าน

ออกแบบสวนข้างบ้าน ให้สวยทำยังไง ออกแบบสวนข้างบ้าน พื้นท…

Read More

จัดสวนน้ําตก

จัดสวนน้ําตก ใช้อะไรบ้าง จัดสวนน้ําตก สำหรับคนใดกั…

Read More

จัดสวนหน้าบ้าน เรียกทรัพย์

จัดสวนหน้าบ้าน เรียกทรัพย์ ให้ดูดีทำยังไง จัดสวนหน้าบ้า…

Read More