Phuket

Pool Villa รีวิวภูเก็ต

Best Hotels in Phuket

Best Hotels in Phuket “จังหวัดภูเก็ต” เป็นจุดมุ่งหมายแรก ในประเทศไทยที่ต้อนรับนักเดินทางฝรั่ง โดยไม่ต้องกักบริเวณผ่านโครงงาน “จังหวัดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)”