พื้นที่ใช้สอย บ้านเดี่ยว

พื้นที่ใช้สอย บ้านเดี่ยว

พื้นที่ใช้สอย บ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอยคืออะไร พื้นที่ใช้สอยก็คือขนาดแท้จริงของตัวบ้านหรืออาคารที่ใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย เช่น ห้องนอน ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น หรือพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการ เช่น ส่วนตัวอาคาร ซึ่งพื้นที่ใช้สอยนี้จะไม่ได้รวมพื้นที่อื่นๆ เช่น โรงรถ ทางเดินรอบอาคาร หรือ สวนภายในพื้นที่บ้าน เพราะว่าพื้นที่ตรงส่วนนี้นั้นมักไม่ได้รวมอยู่ภายในตัวอาคาร

พื้นที่ใช้สอย บ้านเดี่ยว

โดยปกติแล้วสำหรับการคำนวน ขนาดพื้นที่ใช้สอยของอาคารนั้น จะนำขนาดความกว้าง และความยาวของตัวอาคาร มาคำนวนเพื่อหาขนาดพื้นที่ใช้สอยของอาคาร ว่ามีขนาดกี่ตารางเมตร แต่ทว่าคนทั่วไปมักจะสับสนกับ ขนาดตารางวาที่โครงการ หมู่บ้านได้ระบุเอาไว้ว่าเป็นพื้นที่ของตัวบ้าน ในบทความนี้จึงจะมาอธิบาย ถึงความแตกต่างว่าทั้งสอง หน่วยวัดอย่างต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างระหว่างตารางเมตรและตารางวา
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างหน่วย การวัดทั้งสองนี้คือจุดประสงค์ในการใช้งาน ในขณะที่ตารางเมตร จะใช้ในการวัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านหรือาคารแต่ละชั้น แล้วนำมารวมกัน ส่วนตารางวากลับใช้ในการวัด ขนาดพื้นที่ที่ดินผืนนั้นๆ

สาเหตุที่ไม่สามารถนำขนาดของที่ดินมาประเมินพื้นที่ใช้สอยของอาคารได้
จริงอยู่ว่าเราสามารถแปลงหน่วยตารางวา กลับมาเป็นตารางเมตรได้ แต่สาเหตุที่ไม่สามารถ นำขนาดของที่ดินมา ประเมินพื้นที่ใช้สอยของอาคารนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 สาเหตุด้วยกัน

อาคารไม่ได้ปลูกสร้างเต็มพื้นที่ของที่ดิน : เนื่องจากตัวอาคารทุกอาคารต้อง มีการเว้นระยะห่างจาก กำแพงตามกฏหมาย รวมถึงดีไซน์ในการใช้พื้นที่ก่อสร้าง ของแต่ละโครงการนั้น ย่อมมีความแตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถนำขนาด ของที่ดินมาแปลงเป็น พื้นที่ใช้สอยของตัวอาคารได้

ดีไซน์การก่อสร้างที่ไม่เหมือนกัน : อย่างที่ได้ระบุไว้ในข้อด้านบน แต่ละโครงการก่อสร้างย่อมมีดีไซน์ ในการใช้พื้นที่แตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนชั้นของ แต่ละอาคารไม่เท่ากัน หรือ อาคารบางหลังอาจจะ มีพื้นที่ใช้สอยแต่ละชั้นไม่เท่ากัน ด้วยหลายๆ สาเหตุ เช่น โถงสูง หรือ ชั้นลอยเป็นต้น

พื้นที่ใช้สอย บ้านเดี่ยว

วิธีคำนวณหาพื้นที่ใช้สอยบ้าน

สำหรับคนที่วางแผนจะซื้อหรือสร้างบ้าน คำถามเกี่ยวกับการก่อสร้าง ที่ได้ยินบ่อยมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “ขนาดพื้นที่ใช้สอยและราคาค่าก่อสร้าง” โดยคำถามที่ว่าค่าก่อสร้างมี ราคาตารางเมตรละเท่าไร มักจะเป็นคำถามเพื่อต้องการ การประมาณราคาสำหรับหาผู้รับเหมา ซึ่งมักจะเป็นการถามผู้รับเหมา มากกว่าหนึ่งราย เพื่อเปรียบเทียบราคา สำหรับการว่าจ้าง

ผู้รับเหมาที่บอกราคาค่าก่อ สร้างเป็นตารางเมตรได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานพอสมควร และการบอกราคาอาจบอกเผื่อเกินหรือน้อยกว่าความจริงก็ได้ โดยหากบอกน้อยกว่างานจริงที่ เกิดขึ้นภายหลัง ผู้รับเหมารายนั้นก็อาจจะขอปรับราคาเพิ่ม แต่ถ้าไม่ได้ก็อาจเกิดกรณี ของการทิ้งงานได้ ก่อนอื่นเรามาดูการ คิดพื้นที่ใช้สอย กันก่อนว่ามีวิธีการคิดยังไงบ้าง

1.พื้นที่ใช้สอยได้มาอย่างไร มีวิธีการคิดคำนวณอย่างไร ?
ยกตัวอย่างจากการคิดพื้นที่ใช้ สอยของอาคารพาณิชย์ (ตึกแถว) ที่มีขนาดมาตรฐานทั่วไป คือกว้าง 4.00 เมตร และมีความลึก 3 ช่วง ช่วงละ 4.00 เมตร รวมความลึกเท่ากับ 12.00 เมตร ดังนั้นพื้นที่ใช้สอยต่อชั้นคือ 4.00 x 12.00 = 48.00 ตารางเมตร ถ้าตึกแถวมี 4 ชั้น ก็จะมีพื้นที่ใช้สอยเท่ากับ 192.00 ตารางเมตร

แต่ส่วนใหญ่ตึกแถวจะมีชั้นลอย และอาจจะมีเฉพาะช่วงหลัง คือกว้าง 4.00 เมตร พื้นที่ชั้นลอย เท่ากับ 4.00 x 4.00 = 16.00 ตารางเมตร ฉะนั้นรวมพื้นที่ใช้สอยเท่ากับ 192.00 + 16.00 = 208.00 ตารางเมตร และราคาประเมินอย่างต่ำของการสร้างตึกแถวก็ประมาณ 8,000 บาทต่อตารางเมตร (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องที่จะสร้าง)

2.พื้นที่ส่วนไหนนำมารวม ส่วนไหนไม่นำมารวม
ดังนั้นราคาค่าก่อสร้างของตึกแถวนี้จะเท่ากับ 208 x 8,000 = 1,664,000 บาท โดยไม่ต้องนำพื้นที่ของหลังคามาคิดรวมไว้ ให้คิดเฉพาะพื้นที่ใช้สอยเท่านั้น และต้องหักพื้นที่ของช่องบันไดออก เนื่องจากบันไดก็นับเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ใช้สอย และถ้าตึกแถวดังกล่าวมีระเบียงยื่นออกจากตัวอาคารก็ให้นำมารวมเป็นพื้นที่ใช้สอยเพื่อคิดพื้นที่รวม

3.วิธีคิดพื้นที่ใช้สอยของบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮ้าส์
การคิดพื้นที่ใช้สอยของบ้านเดี่ยว หรือทาวน์เฮ้าส์ก็มีหลัก คิดแบบเดียวกับตึกแถว เพียงแต่การคำนวณหา พื้นที่ใช้สอยของบ้านเดี่ยวอาจจะยากกว่า เนื่องจากมีส่วนยื่นเข้ายื่น ออกของระเบียงต่าง ๆ ซึ่งก็ต้องนำมารวมเป็นพื้นที่ใช้สอย และในทำนองเดียวกันคือ ไม่ต้องนำพื้นที่ของหลังคามารวม แต่ต้องนำพื้นที่ของส่วนซักล้าง และที่จอดรถที่อยู่ใต้ตัวบ้านมารวมด้วย แต่หากที่จอดรถสร้างแยกจากตัวบ้านก็อาจจะต้องพิจารณาว่า ควรนำพื้นที่มารวมด้วย หรือไม่สำหรับการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

บ้านเดี่ยวที่ก่อสร้างเอง สำหรับการค่าออกแบบของสถาปนิก การคำนวณพื้นที่ใช้สอยก็อาจแล้วแต่ ทางทีมสถาปนิกเพราะบางบริษัทจะไม่นับพื้นที่ซักล้าง หรือพื้นที่จอดรถที่อยู่ใต้อาคาร แต่สำหรับผู้รับเหมาก็อาจ จะคิดโดยแยกราคาแต่ ละประเภทออกไปนั่นเอง และสำหรับการไปยื่นขอก่อสร้างจะคิดพื้นที่ ทั้งหมดเป็นพื้นที่ใช้สอย แต่ค่าธรรมเนียมตรวจแบบคิด ทั้งหมดเช่นกันแต่ จะแยกประเภทกันไปแต่ละส่วน

บ้านเดี่ยวในโครงการ หมู่บ้านต่าง ๆ ก็จะแล้วแต่กรณีโดยที่โครงการ บอกขนาดพื้นที่ใช้สอยมา ต้องสอบถามให้ดี เพราะบางโครงการนำพื้นที่ส่วนซักล้างและพื้นที่จอดรถ ที่อยู่นอกชายคามาบวก ในพื้นที่ใช้สอยที่ลงในโฆษณา เพื่อให้ดูมีขนาดพื้นที่ บ้านมากขึ้นนั่นเอง

บ้านเดี่ยว สมัยใหม่ของพ่อแม่

พื้นที่ใช้สอย บ้านเดี่ยว

ปี เดือน วัน ที่เคลื่อนไหวพราก อายุไปจากเราทีละน้อย สำหรับลูกการตอบแทน พ่อแม่ในยามที่ท่านค่อย ๆ หมดแรงถือเป็นสิ่งที่พึงกระทำ เพื่อให้ท่านได้พักอย่างผ่อนคลาย เหมาะกับสรีระร่างกาย เตรียมใจให้พร้อมกับ การลาจากอย่างเป็นสุข ที่อยู่อาศัยในช่วงบั้นปลายของชีวิต จึงไม่ใช่แค่อาคารสิ่งปลูกสร้าง แต่มีความหมายมากยิ่งกว่านั้น เพราะจะเป็นสถานที่คอยเติมเต็มความสุขกาย สงบใจทดแทนกับช่วงวัยที่ผ่านมาให้อิ่มเอมมากที่สุด บ้านจัดสรร

บ้านสมัยใหม่ ที่ตอบโจทย์คนรุ่นเก่า พื้นที่ใช้สอยมีไม่มาก นี่คือความตั้งใจแรกของการก่อสร้าง ลูก ๆ ต้องการบ้านหลังเล็ก ๆ ให้พ่อกับแม่อยู่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแล ทำความสะอาดที่มากจนเกินไป อีกทั้งขนาดที่กะทัดรัดทำให้ช่วงเวลาที่อยู่บ้านกันสองคนดูอบอุ่นและได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น แต่แม้บ้านจะมีขนาดเล็กก็ไม่ขาดเรื่องปลอดโปร่ง

บ้านเดี่ยว สมัยใหม่ของพ่อแม่

ด้วยการดีไซน์ทรงหลังคาให้สูง เป็นจั่วแหลม อากาศภายในจึงหมุนเวียนได้สะดวก มีการเปิดประตูกระจกบานใหญ่ เชื่อมโยงกับพื้นที่กลางแจ้ง และเปิดหน้าต่างกระจกบานเล็กเพื่อเป็นช่องออกของลม ระบบการถ่ายเทจึงไม่ติดขัด ไม่ทำให้บ้านอมความร้อน

หลังคาบ้านใช้แผ่นเมทัลชีท วัสดุทันสมัยที่ทำให้ บ้านดูโมเดิร์นและโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้น ผนังบ้านทั้งนอก และในทาสีขาวสะอาด กรอบประตูหน้าต่างภายนอกเฉดสีเทาเสริมภาพ ลักษณ์ให้สอดคล้องกับวัสดุหลังคา แต่สำหรับกรอบด้านในนั้น ใช้สีน้ำตาลเลียนแบบไม้ เพื่อเพิ่มความละมุนละไมเสมือนได้ ชิดใกล้กับธรรมชาติตลอดเวลา

จัดสรรพื้นที่ภายใน ให้ดูแลง่าย พื้นที่ในบ้านแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ส่วนรวมและพื้นที่ส่วนตัว ห้องนอนออยู่ปีกขวาของบ้าน ผนังด้านหน้าเปิดกระจกบานเลื่อน มองเห็นลานกลางแจ้งได้เต็มตา ในวันที่ร่างกายเหนื่อยล้าอยากนอน พักผ่อนอยู่บนเตียง จะไม่รู้สึกอึดอัดใจจนเกินไป เพราะความสดชื่นจากสวน จะลอดผ่านหน้าต่างกระจก เข้าไปภายในห้องนอนได้ อีกทั้งการ ได้ชมสวนจะช่วยให้จิตใจเบิกบานและมีชีวิตชีวามากขึ้นด้วย

จัดสรรพื้นที่ภายในให้ดูแลง่า

เนื่องจากอยู่กันสองคนตายาย ในส่วนของห้องนั่งเล่น ห้องครัว และห้องรับประทานอาหาร จึงไม่จำเป็นต้องกว้างมาก แต่สามารถใช้งานได้จริงอย่างลื่นไหล เคาน์เตอร์ครัว มีเตาไฟฟ้า เครื่องดูดควันและซิงค์ล้างจาน เจาะผนังด้านหลังเปิดช่องแสง เพื่อลดความอับชื้น

ฝ้าเพดานที่เรียบ อาจทำให้รู้สึกจืดชืด และจำเจจนเกินไป นำงานไม้มาตกแต่งวางเรียงตามแนวสัน เพื่อสร้างมิติให้โดดเด่นขึ้นอย่างชัดเจน เส้นสายและสีสันจากธรรมชาติ เป็นกิมมิคเล็ก ๆ ที่สร้างความประทับใจ และความสมบูรณ์แบบ ให้กับบ้านได้เป็นอย่างดี

พื้นที่ใช้สอย บ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอยคืออะไร พื้นที่ใช้สอยก็คือขนาดแท้จริงของตัวบ้านหรืออาคารที่ใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย เช่น ห้องนอน ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น